1. İNVERTER
  1. ON GRID INVERTER

Şebeke Destekli İnverterleri önde gelen üreticilerle çalışmaktayız. Uzun Süreli kumuş olduğumuz Enerji Santralleri için devamlılığı sağlamak ve servis hizmetini aksatmayacak ürünleri kullanmaktayız.

Yatırımcılarımız için, Ulusal ve Uluslararası bağımsız test kuruluşlarından sertifikaları tam, yüksek verimli ve esnek tasarıma sahip ürünleri tercih ediyoruz.

Kullanım şekillerine göre ,

 • Micro İnverterler
 • String ( Dize ) İnverterler
 • Modüler İnverterler
 • Central İnverterler

olmak üzere kullanmış olduğumuz inverter tiplerini, verim ve yatırımcı için ekonomik kazanım kriterlerine göre belirlemekteyiz.

3 kWe ye kadar Tek Faz

3 kWe üzeri için ise 3 Fazlı inverterler kullanılmaktadır.

   1. OFF GRID INVERTER

Kullanım tiplerine göre Off-Grid İnverterler Başlıcaları Tipleri:

 • Modifiye Sinüs İnverterler
 • Tam Sinüs İnverterler
 • Smart İnverterler
 • Hybrid İnverterler